Giải pháp Chính phủ

Dale Carnegie hợp tác với chính quyền ở cấp địa phương và cấp quốc gia để giúp họ phục vụ tốt hơn

Đánh giá đào tạo của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp thu thập và đánh giá nhu cầu phát triển nhóm của bạn để điều chỉnh phương pháp đào tạo của chúng tôi cho kết quả tốt nhất. Các công cụ đánh giá nhân viên của Dale Carnegie cung cấp cho mỗi người tham gia một cơ hội để có được phản hồi mang tính xây dựng và tạo ra một kế hoạch hành động mong muốn tạo ra những kết quả tối ưu.

Nhiều chủ đề khóa học cho mọi trình độ kỹ năng

Chúng tôi có nhiều khóa học cho mỗi chủ đề trong 6 chủ đề chủ chốt, được thiết kế để mở rộng và mài giũa kỹ năng nhằm giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp. 

Đăng ký với tổ chức chính quyền

Tìm các khóa học

Hoặc liên hệ

Dale Carnegie & Associates, Inc.

1200 G Street NW Suite 800
Washington DC 20005
Telephone: (202) 434-8988
Fax: (202) 478-1966