ตัวเลือกการฝึกอบรมที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของคุณ

นำหลักการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วไปใช้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้พลังงานสูง และผ่านการร่วมมือ ทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบสดทางออนไลน์

Dale Carnegie Logo

Free Webinars & Resources

Dale Carnegie has developed a workshop for everyone to manage stress, including making its popular on-demand webinar, “Handling Stress and Supporting Resilience in Times of Crisis,” free online. Anyone can view the webinar by registering at this link

View now

หัวข้อหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับทักษะทุกระดับ

เรานำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายภายใต้หัวข้อหลัก 6 ประการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อขยายและพัฒนาทักษะของคุณ เพื่อความสำเร็จด้านอาชีพการงานที่เพิ่มขึ้น