John Deere Logo

John Deere

เดล คาร์เนกี ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้กับแต่ละหน่วยงานของ John Deree โดยเฉพาะ ดำเนินการเรียนการสอนด้วยตัวอย่างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พวกเขาเจอโดยเฉพาะ หลังจบหลักสูตร ตัวแทนของ Deere มาพร้อมกับทัศนคติใหม่ และมีความเชื่อมันในศักยภาพของตัวเองมากกว่าเดิม

Learn More
Coburg Logo
Coburg Logo

Coburg

เพราะการแข่งขันในตลาดนั้นรุนแรง และไม่มีที่ให้คนแพ้อยู่รอด Coburg จึงมองเห็นถึงความจำเป็นในการให้ทีมบริหารทำงานร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิผล เดล คาร์เนกี ร่วมกับ Coburg เพื่อระบุวัตถุประสงค์ และพัฒนาการแก้ปัญหาที่ออกแบบเพื่อให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาโดยเฉพาะ "ผลลัพธ์ที่ได้คือท้ายที่สุดทุกคนเห็นด้วยว่านี่แหละ!คือสิ่งที่เราต้องการ ทุกคนมีความรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่เพียง เดล คาร์เนกี แต่นี่คือหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารของ เดล คาร์เนกี/Coburg" Rackley กล่าว อ้างอิงจาก Rackley โปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาโดยสถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี สำหรับ Coburg Dairy ได้สร้างผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้ และคุ้มค่าเกินกว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไป

Learn More
Green Mountain Logo
Green Mountain Logo

Green Mountain

หลักสูตร เดล คาร์เนกี เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญสำหรับกลยุทธในการเรียนรู้ ที่ช่วยให้พนักงานของ Green Mountain ดื่มด่ำไปกับหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้น ตามรูปแบบเวลาที่กำหนด ซึ่งมีความสมดุลระหว่างการฝึกอบรมแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม การค้นพบตัวเอง คือจุดเด่นของการฝึกอบรมนี้ และตั้งแต่การเรียนครั้งแรก ผู้เข้าอบรมจะได้รับการท้าทายในการขยาย "คอมฟอร์ทโซน" ของตนเอง กล้ารับความเสี่ยง เข้าใจในตัวเอง จุดแข็ง และความปรารถนาของตนเองอย่างแท้จริง ด้วยการพัฒนทัศนคติของพนักงานให้ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมจะถูกปลูกฝังให้มีความเคารพ ให้เกียรติผู้อื่นมากขึ้น และค้นพบสิ่งที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะส่วนหนึ่งของทีม

Learn More
Fabric Architecture Logo
Fabric Architecture Logo

Fabric Architecture

หลักสูตร Leadership Training for Managers ของ เดล คาร์เนกี ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการที่ช่วยให้เหล่าผู้จัดการสามารถโฟกัสไปที่การเติบโตทางธุรกิจได้มากกว่าเดิม นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตร Sales Advantage ที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ของบริษัทนี้ ถูกนำมาสอนให้ทีมของ Fabric Architecture มีความมั่นใจ และสามารถนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยม พูดคุยได้อย่างโน้มน้าวและจูงใจ และปิดการขายได้มากขึ้น ในขณะที่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป บุคคลสำคัญในองค์กร ได้รับเลือกให้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาการติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ชื่อ เดล คาร์เนกี Effective Communications and Human Relations Program ซึ่งสอนให้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Learn More
Delta Dental Logo
Delta Dental Logo

Delta Dental

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ Leadership Training for Managers ได้ช่วยพัฒนาทักษะให้กับเหล่าผู้บริหารอาวุโส และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาบริหารจัดการโปรเจกต์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระจายงาน และมอบอำนาจให้กับลูกน้องอย่างเหมาะสม หลักสูตร เดล คาร์เนกี ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูงเรียน มุ่งเน้นการพัฒาความมั่นใจและทักษะการติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนของ เดล คาร์เนกี นั้น สามารถนำมาใช้ได้จริง และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทีมผู้นำใหม่รวมกันเป็นหนึ่ง และช่วยให้พวกเขา โฟกัสไปที่การระบุเป้าหมายการทำงานขององค์กรร่วมกัน

Learn More
Fred Weber Logo
Fred Weber Logo

Fred Weber

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจาก เดล คาร์เนกี - Leadership Training for Managers ให้ความรู้กับผู้บริหารในเรื่องโครงสร้างกระบวนการการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสไตล์ความเป็นผู้นำของตนเอง ภายใน 1 ปี พนักงาน 76 คนได้รับตำแหน่งผู้บริหาร "พวกเขาไม่ใช่พนักงานใหม่ ชัดเจนเลยว่ามันเป็นประโยชน์ของเรา" Giordano กล่าว หลักสูตรนี้นำคนจากหลายฝ่ายในองค์กรมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บังคับให้พวกเขาต้องติดต่อ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน "มันเป็นเพราะคนพวกนี้ได้นั่งเรียนโต๊ะเดียวกันตอนเรียนหลักสูตร DaleCarnegie โอกาสทางธุรกิจนี้จึงถูกค้นพบ และมันเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมาก" Tony Giordano กล่าว

Learn More