Dale Carnegies principer är lika aktuella idag

Dale Carnegie grundades 1912 och sedan dess har vi utvecklats från en människas övertygelse om styrkan i personlig utveckling, till ett utbildningsföretag med kontor över hela världen. Vi vill vara med och skapa framtidens näringsliv - tillsammans med våra kunder.

Dale Carnegie, människan

Dale Carnegie var först i världen med att etablera företag inom ledarskaps- och kommunikationsträning och än idag grundar sig våra program på hans metodik.

Våra principer

Metodiken handlar om att utveckla människor. Dale Carnegie förstod att när vi känner oss uppmuntrade, motiverade, självsäkra och målmedvetna - ja, då förändrar vi saker omkring oss. Och vi får modet och viljan att överträffa oss själva.

Syfte

Vi hjälper människor att skapa djupa och hållbara relationer för att kunna påverka andra och bidra med saker som betyder något – både i arbetet och personligen.

Vision

Vi arbetar över gränser och generationer och visar människor hur de tar fram det bästa hos sig själva genom att göra positiva förändringar.

Värderingar

Vi på Dale Carnegie hittar gnistan och styrkorna hos varje person genom att bygga det mod och självförtroende som behövs för att lyckas i sin roll och överträffa förväntningar.

Vår utveckling

Vi får team att agera och hjälper organisationer att nå nya höjder genom sina talangfulla medarbetare.

Timeline Item Icon

1888

Dale Carnegies egen historia börjar i Maryville, Missouri, där han arbetade i familjens farm under fattiga förhållanden. Han utvecklades till en av världens främsta talare, respekterad affärsledare och bästsäljande författare.

Timeline Item Icon

1912

Under ett föredrag i presentationsteknik i New York den 22 oktober 1912 föddes idén till den världsberömda kursen Kommunikation och ledarskap. Han märkte att deltagarna talade mest om olika relationer, i både arbets- och privatlivet.

Timeline Item Icon

1930

Dale Carnegie började ge träning till personer som ville bli bättre på professionella personliga relationer, och hade som mål att licensiera tränare som genomför kurser i hela landet.

Timeline Item Icon

1936

1936 skrev Dale Carnegie sin bok ”Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning”, som har inspirerat och engagerat människor över hela världen till att göra positiva förändringar och skapa framgång både i arbetet och privat.

Timeline Item Icon

1954

Dale Carnegies företag blev Dale Carnegie & Associates, Inc. Under 1950-talet expanderade företagets verksamhet till Europa, Australien, Asien och Sydamerika.

Timeline Item Icon

1967

Chefs- och ledarskapskurser började efterfrågas och Dale Carnegie Trainings Ledarskapskurser utformades. Kärnan i dessa utvecklades till de kurser och program som Dale Carnegie använder idag.

Timeline Item Icon

1972

Kursutbudet utökades med kurser och program i kundservice och professionell personlig utveckling.

Timeline Item Icon

1975

Dale Carnegies träningsprogram blev ackrediterade av Continuing Education Council. Idag kända som Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET).

Timeline Item Icon

1985

Dale Carnegies Workshop för Strategiska presentationer utvecklades.

Timeline Item Icon

2001

Dale Carnegie började erbjuda skräddarsydda träningar över hela världen.

Timeline Item Icon

2012

Alla lokalt sponsrade Dale Carnegie Trainings organisationer i USA blev godkända att ge träning till statliga myndigheter.

Timeline Item Icon

2012

Sedan 1912, i över 100 år, har vi hjälpt företag över hela världen att få bra resultat, öka sin produktivitet och minska kostnader genom att hitta och ta fram medarbetares unika talanger.

Timeline Item Icon

2016 och 2017

Training-Industry.com valde Dale Carnegie Training till ett av världens topp 20 ledande utbildningsföretag inom ledarutveckling.

Timeline Item Icon

Idag

Våra kunder litar på och förväntar sig att vi fokuserar på och stärker deras affärsresultat genom våra träningsprogram. Vi finns i över 90 länder och mer än 2 700 professionella instruktörer levererar våra program, på mer än 30 språk. Cirka 9 miljoner människor har gått ett program hos Dale Carnegie. 

Vi har träningen du behöver

Professionell personlig utveckling med Dale Carnegies innovativa lösningar.

Visa kurser och program

Motivation och Inspiration

Dale Carnegie arbetar med ständig förnyelse och vi anpassar utveckling av kurser och program efter modern forskning och våra kunders behov.

Visa Whitepapers och häften
Resources Image