Движещите емоционални механизми в ангажираността на служителите

Ползите от тази Бяла книга

Емоциите и всеотдайността са свързани. Всеотдайните служители са по-продуктивни и лоялни. В тази статия се разкрива как и защо да третирате добре служителите си; накарайте ги да осъзнаят, че са ценени; осигурете им пространство да израстват; и вижте как разперват крила!

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Чувството за ангажираност е повече от това да си щастлив от работата; по-скоро се отнася до това, доколко привързани и отдадени на организацията си се чувстват работниците. Разберете как положителните емоции влияят на производителността, удовлетворението и ангажираността на служителите. Открийте четирите основни емоционални двигателя и как да ги управлявате, за да повишите ангажираността.

Icon

Защо се нуждаете от това

Положителните емоции влияят на служителите и клиентите - и на потенциалните клиенти и служители. Стимулирането на положителните емоции заздравява връзките. Тези, които се свързват на емоционално ниво с дадена организация, изпитват усещане за принадлежност и е по-вероятно да останат, да осигурят превъзходно изпълнение за по-кратки срокове, което пък води до намаляване на разходите от текучеството.

Icon

Какво ще постигнете с това

Подобрете способността на екипите да поддържат отношения, които пораждат положителни емоции. Накарайте служителите да се почувстват част от нещо по-голямо от тях самите, нещо, с което могат да се гордеят. Чувството на гордост стимулира и изтласква всички напред!

Logo

Получете тази бяла книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!