Уникалният ни подход

Богатата история и доказаният иновативен процес са свързали Дейл Карнеги Трейнинг с хора от цял свят, желаещи истинска промяна и впечатляващи резултати.

По какво се различава Дейл Карнеги?
С доказан успех вече над 100 години Дейл Карнеги води в бранша и е истински еталон за професионално обучение и намиране на решения за развитие.

Курсرнаرпромянатаرвرпостиженията

Практиката на Dale Carnegie ангажира учащите от първоначалния контакт през последващи действия. Нашата методология подкрепя развитието на умения и навици, които са необходими за устойчива промяна на представянето. Смятаме, че емоционалната промяна е не по-малко важна от промяната в поведението. That’s why our Performance Change Pathway™ shows our deliberate approach to create training programs that drive improved performance.

бизнес Нужди на бизнеса и обучаващите се Входни данни Изходни данни бизнес Нужди на бизнеса и обучаващите се ОСЪЗНАВАНЕ ПРАКТИКИ УСТОЙЧИВОСТ Следващо обучение Изграждане на социална общност Проследяване на резултатите/възвращаемостта Видеоматериали Синхронизиране на възгледите с прекия ръководител Социални взаимоотношения Известия по имейл Обратна информация на 360° Самооценяване Социални взаимоотношения Помощни материали по заявка Практически задания Цикъл на подобряване на представянето Уникална методология на предоставяне на услуги Принципи на човешките взаимоотношения Приложения Видеоматериали Безплатни материали за изтегляне Социални взаимоотношения Индивидуални учебни планове Последващи действия на 360° Последващи действия с прекия ръководител Carnegie в „облак“ На живо онлайн

Поради тази причина нашата рамка Performance Change Pathway™ показва целенасочения ни подход за създаване на учебни програми, които подпомагат подобряването в представянето. Performance Change Pathway™ на Dale Carnegie включва пет ключови компонента: входни данни, осъзнаване, практика, устойчивост и изходни данни. Уверени сме, че тези компоненти са съществени за модела и предоставянето на нашите програми.

Приемете това за свой инструментариум при промяната!

Процесът ни е разработен така, че да засегне най-съществените нужди на организацията Ви, като разработи персонализирани решения, основаващи се на техники на Дейл Карнеги Трейнинг. Следваме 5-степенен процес, ориентиран към обучение на служителите.

Process Steps Infographic Oval Process Steps Infographic Arc Желание Изследване Въвличане Обновление Трансформация Process Steps Infographic
 • Работим съвместно, за да определим стратегическите Ви намерения
  Помагаме Ви да разработите ясна стратегическа визия, първо като очертаете стратегическа визия за организацията си, а след това разкривайки препятствията, които може да срещнем при достигането до желаната от вас цел. Всъщност препятствията са тези, които трябва да преодолеем.
 • Изследваме, за да определим какви са нуждите на организацията Ви
  След като вече сме запознати с препятствията, които срещате, нека откровено поговорим за състоянието на бизнеса Ви към момента и да определим по-добрия път към целите Ви. Щом летвата е поставена и планът е разработен, можем да разработим персонализирани варианти за обучение, които да отговарят на специфичните нужди на организацията Ви.
 • Включваме абсолютно всички
  Разговаряме със служителите на всички нива, за да чуем тяхното мнение за визията на компанията, да открием области за развитие, да открием поддържащи или подкопаващи промените нагласи, тъй като положителната промяна предполага усилията на целия екип.
 • Правим положителна промяна
  Обучението на Дейл Карнеги променя хората така, че те могат да променят организациите си, които на свой ред да променят света. Прогресът е задвижван от силата на промяната, а тя е насочена отвътре навън. Вариантите ни за обучението водят до измерими резултати и са съставени в пряко съответствие с установените от нас капацитети, за да осъществите корпоративните си инициативи със своите служители.
 • Влияем на резултатите
  Обученията ни са известни с това, че предизвикваме дълготрайни промени в поведението и стимулираме емоционалната и интелектуална ангажираност в бизнеси от всякакъв тип. Уникалните методи на Дейл Карнеги Трейнинг, насочени към постигането на резултати, са се доказали повече от сто години в цял свят. Решени сме да поведем организацията Ви в стремежа ѝ да постигне целите си.

Повишете стойността си и демонстрирайте постиженията си пред всички

Сертификатът на Дейл Карнеги, добавен към автобиографията Ви със сигурност ще Ви отличи! Всеки спечелен сертификат ще Ви направи изключително търсен и много по-желан професионалист.

Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Split Content Panel Icon

Спечелете сертификата си

Повечето курсове за обучение Dale Carnegie отговарят на изискванията за Институти за продължаващо обучение (CEU) и образователни кредити. Освен това някои класове предоставят специфични квалификации.

Inline Cta Icon

Доказаните ни методи на обучение водят до успех

Разгледайте проучванията ни по отделни случаи, които илюстрират как обучението на Дел Карнеги работи за професионалисти и фирми от всякакъв тип и размер.

Запознайте се с отделни примери