Hugh Symons Logo

Връзките между Хю Саймънс и Дейл Карнеги започнаха от един човек - Бизнес мениджъра, Боб Суитлав. Вследствие на първоначалния си опит Суитлав осъзна стойността, която Дейл Карнеги Трейнинг можеше да осигури на Хю Саймънс в периода на пазарно преориентиране. Започна да изисква от всички мениджъри да се включат в курса на Дейл Карнеги Трейнинг - Лидерски умения за мениджъри на екипи. Според Суитлав курсът Лидерски умение за мениджъри на екипи предоставя на мениджърите както набор от принципи на управление, така и от практически инструменти, с които да постигнат по-големи успехи. "Направи мениджърите ни далеч по-способни да прилагат управленски техники в реалния свят."

Какви са постиженията им днес
Обучението на Dale Carnegie вече е широко залегнало в компанията и допринася за по-добро сътрудничество и доверие между ръководителите на екипи. Като мениджър продажби, Карлос Пестана гарантира, че целият негов вътрешен и външен търговски персонал преминава програмата на Дейл карнеги - Успешни продажби. Ползите от включването на Хю Саймънс в обучението на Дейл Карнеги са осезаеми и разгърнати. След първата година от обучението на Дейл Карнеги, текучеството на изпълнителския състав и на управленско ниво спадна драматично до едноцифрено число и оттогава остава непроменено. Най-значимото нещо според Суитлав е, че "Продажбите се увеличават всяко тримесечие през последните три години".
Challenge Icon

Предизвикателства

На пазара, който става все по-конкурентен и нестабилен, бе необходимо Хю Саймънс Комюникейшънс да действа по-енергично и ефикасно. Хю Саймънс трябваше да използва по-добре човешкия си капитал, да даде възможност на служителите си да мислят самостоятелност и да проявяват повече творчество и инициатива.

Solution Icon

Намиране на решения

Хю Саймънс Комюникейшънс започна за изисква от всички свои мениджъри да преминават курса на ДКТ Лидерски умения за мениджъри. Обучението после се разшири и за отделите за продажби, от които екипите бяха изпратени на курса на ДК за Успешни продажби.

Results Icon

Резултати

Боб Суитлав споделя: "Ако погледна три години назад и ако не бяхме предприели курсовете за обучение на Дейл Карнеги, в каква ситуация щях да се окажа? Щеше ли текучеството да е по-голямо? Вероятно. Щяха ли мениджърите да са по-слабо ефективни? Определено! Горещо препоръчвам Курса на Дейл Карнеги, защото не съм убеден, че може да се направи нещо друго, което да доведе до същия резултат.”

"Откакто за пръв път участвахме в Дейл Карнеги Трейнинг, поехме повече от 480 нови акаунта. Превърна се в най-богатата ни година."

Testimonial Image
Hugh Symons - Карлос Пестана, Мениджър по продажбите