Giant Logo

Прилагането на приспособената програма от курса Дейл Карнеги помогна на хората да се адаптират към променящите се приоритети на Джайънт. Отделните служители бяха обучени да излязат от удобните си сфери и да потърсят начини да реагират в реални работни ситуации от различен тип, в рамките на безопасността за съответната категория и възрастова група. С помощта на Дейл Карнеги Трейнинг Джайънт Фуд достигна до споделена визия за управление и създаде работна среда, в която всички служители могат да се чувстват ангажирани в поредната мисия и в успеха на компанията.

Какви са постиженията им днес
Въпреки многото промени голяма част от хората, които останаха на отговорни длъжности, се оказаха от завършилите курса на Дейл Карнеги. Процъфтяващата мрежа от възпитаници на Дейл Карнеги обедини различни аспекти на организацията Джайънт и помогна да паднат комуникационните бариери, съществували някога между корпоративното и оперативното ниво на бизнеса. Посвещавайки се на личностния растеж на своите служители и на професионалното им развитие, компанията помогна да се запази чувството за лично достойнство.
Challenge Icon

Предизвикателства

След интензивен период на сливане на ръководни постове много от дългогодишните служители напуснаха Джайънт, а оставащият персонал понесе последиците от намаления състав. Според Нанси Крисафули, мениджър по квалификацията в Джайънт, компанията "разполагаше с изключителни оператори с отлични технически познания, но с ограничен лидерски опит." Стресът и несигурността свалиха стандартите за производителност на компанията и я подтикнаха да потърси квалифицирани служители в самата организация, за да ги издигне до ръководни позиции.

Solution Icon

Намиране на решения

Дейл Карнеги Трейнинг приспособи структурата на курса си така, че да отрази променящите се приоритети на Джайънт. Сменяйки обучението в класните стаи с това на работното място, Дейл Карнеги Трейнинг предизвикваше служителите на Джайънт да прилагат научените инструменти и тактики в ежедневната си практика и ги подготвяше да възприемат по-балансиран и гъвкав управленски подход.

Results Icon

Резултати

Обучението се оказа сплотяващо за сътрудниците на Джайънт, обедини различни аспекти на организацията и помогна да паднат комуникационните бариери, съществували някога между корпоративното и оперативното ниво на бизнеса. Едновременно с повишената увереност и самочувствие мениджърите станаха по-продуктивни и по-успешни в отношенията си, поощрявайки обща атмосфера, основана на доверие, уважение и възлагане на по-важни задачи. В резултат Джайънт Фуд достигна до споделена визия за управление и създаде работна среда, в която всички служители могат да се чувстват ангажирани в поредната мисия и в успеха на компанията.

"Качество на живота винаги е в центъра на внимание при продажбите на хранителни стоки на дребно. Обучението на Дейл Карнеги е от ключово значение, когато подпомагаме нашите сътрудници да постигнат равновесие. Можете да видите и усетите разликата в нашите магазини. Нивото на стрес е по-ниско. Хората са усмихнати. Към клиентите се отнасят добре.

Testimonial Image
Giant - Нанси Крисафли, управител по квалификацията в Джайънт Фуд