Delta Dental Logo

Курсът Лидерски умения за мениджъри помогна на висшето ръководство да развие своите оперативни качества и го подготви да управляват по-ефикасно проекти, да делегират задачи, да възлагат отговорности. Курсът на Дейл Карнеги, открит както за висшия, така и за средния мениджмънт, бе насочен към по-задълбочено развитие на личната увереност и комуникационни умения. Дейл Карнеги Трейнинг приложиха обучение, ориентирано към практиката и работата в екип, което помогна на новия ръководен екип да се обедини и да се съсредоточи върху поставянето на визиращи производителността на компанията цели.

Какви са постиженията им днес
Сътрудничеството между отделните звена спомогна да се разпуснат междуведомствените отделения и да се подобрят комуникациите, което съдейства за сближаването на различните области на организацията. Ефективността, постигната чрез подобрените работни процеси и засиленото делегиране на отговорности, позволи на мениджърите да приемат нови служители и да поемат допълнителни задачи без нужда от допълнителни нива на управление. Колкото повече разкриваше собствените си ресурси, толкова по-силна и по-eднородна ставаше компанията.
Challenge Icon

Предизвикателства

Делта Дентал от Арканзас се оказа пълна с таланти организация, които обаче се нуждаеха от повече умения като мениджъри. Много ръководители от средното ниво не бяха адекватно подготвени да изпълняват ежедневните си задължения и да се справят с възникващите сред персонала им конфликти, което водеше до нарастващо недоволство и повишено текучество.

Solution Icon

Намиране на решения

Дейл Карнеги Трейнинг препоръча да се подходи в два стадия при обучението - Лидерски умения за мениджъри, с което да се усъвършенстват ръководните им качества, и Курсът на Дейл Карнеги, за да се подсили самочувствието на отделната личност, както и междуличностното общуване. Участниците приложиха в практиката теоретичните си познания, когато разработваха бизнес решения за повишаването на оперативната ефикасност и производителността на Делта.

Results Icon

Резултати

Дейл Карнеги Трейнинг помогна на Делта Дентал да идентифицира възможности как да постига целите си - оперативни, свързани с производителността и ефективността, с намаляването на разходите и подобряването качеството на услугите. Когато самочувствието на работниците нарасна, производителността им се подобри, а общуването и сътрудничеството процъфтяваха. В резултат на това Делта Дентал постигна рекордни резултати по отношение на операциите и финансовата си възвращаемост.

"Програмите на Дейл Карнеги са превъзходни. Миналата година се оказа най-добрата в оперативно отношение, най-добрата ни финансова година, годината с най-висок ръст в историята на компанията. Което стана благодарение на чудесната подготовка на хората ни да си вършат работата много ефективно, като същевременно вдъхновяваха останалите да правят същото. Дейл Карнеги има наистина голям опит в този тип обучения в цял свят."

Testimonial Image
Delta Dental - Ед Чоат, президент и главен изпълнителен директор на Делта Дентал Арканзас