John Deere Logo

John Deere

Дейл Карнеги подготви специализирани обучения за всеки един от бизнес-отделите на Джон Диър, като вкара в курсовия материал специфични за бранша конкретни примери и разглеждането им, съобразени с проблемите, пред които се изправят дилърите в тази област. От обучението дилърите на Диър си тръгнаха с променено отношение и новооткрита увереност в собствените си умения.

Learn More