Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi

Một lịch sử phong phú và một quy trình sáng tạo được kiểm chứng đã kết nối Dale Carnegie Training với những người tìm kiếm sự biến đổi thực sự và các kết quả có tác động mạnh mẽ trên toàn thế giới.

điều gì làm cho Dale Carnegie khác biệt?
Sự thành công đã được kiểm chứng qua hơn 100 năm đã đưa Dale Carnegie trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành và chuẩn mực thực sự trong các giải pháp đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Lộ Trình Thay Đổi Hiệu Suất

Trải nghiệm Dale Carnegie gắn kết các học viên từ liên hệ ban đầu đến theo dõi và hỗ trợ để củng cố các hành vi chính. Phương pháp của chúng tôi hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng và thói quen cần thiết để duy trì thay đổi hiệu suất. Chúng tôi tin rằng thay đổi cảm xúc cũng quan trọng như thay đổi hành vi. Chính vì thế, Performance Change Pathway™ của chúng tôi cho thấy cách tiếp cận có chủ ý nhằm tạo ra các chương trình đào tạo thúc đẩy cải thiện hiệu suất.

Kinh doanh Nhu cầu của người học Đầu Vào Đầu Ra Kinh doanh Nhu cầu của người học NHẬN THỨC TRẢI NGHIỆM BỀN VỮNG Học Tập Tiếp Theo Kết nối xã hội theo nhóm Theo dõi kết quả/ROI Video Liên Kết Với Quản Lý Trực Tiếp Các Kết Nối Xã Hội Các Thông Báo Qua Email Phản Hồi 360 Tự Đánh Giá Các Kết Nối Xã Hội Củng Cố Theo Yêu Cầu Các Bài Tập Thực Hành Chu Kỳ Cải Thiện Hiệu Suất Phương Pháp Truyền Tải Độc Đáo Các Nguyên Tắc Về Quan Hệ Con Người Video Tải Về Miễn Phí Các Kết Nối Xã Hội Bản Đồ Học Tập Cá Nhân Theo Dõi 360 Theo Dõi Với Quản Lý Trực Tiếp Đám Mây Carnegie Trực Tiếp Qua Mạng

Performance Change Pathway™ của Dale Carnegie bao gồm năm thành phần chính: Đầu Vào, Nhận Thức, Trải Nghiệm, Bền Vững và Đầu Ra. Chúng tôi biết rằng những thành phần này rất cần thiết cho việc thiết kế và truyền tải các chương trình của chúng tôi. Chúng xây dựng một lộ trình học tập liên tục cho những người tham gia để thúc đẩy kết quả của tổ chức.

Hãy xem đây là bộ công cụ chuyển đổi của bạn

quy trình của chúng tôi được thiết kế để đi đến tâm điểm nhu cầu của tổ chức bạn và để phát triển các giải pháp tùy chỉnh dựa trên các kỹ thuật huấn luyện Dale Carnegie. Chúng tôi tuân theo quy trình 5 bước, tập trung vào huấn luyện nguồn nhân lực.

Process Steps Infographic Oval Process Steps Infographic Arc Ý định Tìm hiểu Tham gia Đổi mới Tác động Process Steps Infographic
 • Chúng ta cùng nhau làm việc để xác định mục tiêu chiến lược của bạn
  Chúng tôi giúp bạn phát triển một tầm nhìn chiến lược rõ ràng bằng việc phác thảo một tầm nhìn chiến lược cho tổ chức của bạn trước tiên, sau đó khám phá những chướng ngại mà chúng ta phải đối mặt để tới được đích đến mong muốn của bạn. Những chướng ngại đó chính là thứ chúng ta cần phải xóa bỏ.
 • Chúng tôi tìm hiểu để xác định nhu cầu tổ chức bạn
  Gờ chúng ta đã biết bạn đang phải đối mặt với những trở ngại gì, chúng ta hãy có một cuộc nói chuyện thành thật để hiểu hiện nay doanh nghiệp của bạn đang đứng ở đâu, để chúng ta có thể hướng tới mục tiêu của bạn tốt hơn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng và kế hoạch đã được đề ra, chúng ta có thể phát triển các giải pháp huấn luyện tùy chỉnh để hỗ trợ cho nhu cầu cụ thể của tổ chức bạn.
 • Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tuyệt đối của tất cả mọi người
  Chúng tôi kiểm tra nhân viên ở mọi cấp độ để lắng nghe suy nghĩ của họ về tầm nhìn chung của công ty, tìm ra các lỗ hổng năng lực cần được lắp, và khám phá những thái độ có thể hỗ trợ hoặc làm suy yếu sự thay đổi đó bởi vì thay đổi tích cực là sự nỗ lực của tập thể.
 • Chúng tôi đổi mới sự thay đổi tích
  Dale Carnegie Training thay đổi con người để họ có thể thay đổi tổ chức của mình, từ đó thay đổi thế giới. Sự tiến bộ được thúc đẩy bởi sức mạnh của sự biến đổi và điều bắt đầu từ bên trong. Các giải pháp huấn luyện của chúng tôi tạo ra những kết quả có thể đo lường được và trực tiếp liên hệ đến các năng lực chúng ta đã xác định để có thể đạt được những sáng kiến doanh nghiệp của bạn thông qua con người.
 • Chúng tôi tác động đến kết quả
  Phương pháp huấn luyện của chúng tôi được biết đến là làm khơi dậy sự thay đổi hành vi lâu dài và nạp nhiên liệu cho sự gắm kết cảm xúc và trí tuệ trong các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Các phương pháp định hướng theo kết quả độc đáo của Dale Carnegie đã trụ vững trên thế giới qua hơn một thế kỷ. Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy tổ chức của bạn hướng tới mục tiêu của mình.

Các huy hiệu nâng giá trị của bạn và cho mọi người thấy những thành tựu của bạn

Hãy xem huy hiệu Dale Carnegie như một huy chương danh dự để ghim vào sơ yếu lý lịch của bạn! Các đồng nghiệp chú ý chúng và những nhà tuyển dụng tiềm năng tích cực tìm kiếm chúng. Mỗi huy hiệu có được sẽ nâng vị thế của bạn và chuẩn bị cho bạn trở thành một người chuyên nghiệp luôn được săn đuổi.

Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Split Content Panel Icon

Có được Giấy chứng nhận của bạn

Hầu hết các khóa huấn luyện Dale Carnegie đều đủ điều kiện quy đổi thành các đơn vị học trình tương đương (CEUs) và các tín chỉ giáo dục. Bên cạnh đó, một số lớp học còn có các chứng chỉ riêng.

Inline Cta Icon

Các phương pháp huấn luyện đã được kiểm chứng giúp thúc đẩy sự thành công

Tìm hiểu các tình huống nghiên minh họa cách huấn luyện Dale Carnegie diễn ra như thế nào đối với cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi khía cạnh.

Tìm hiểu tình huống nghiên cứu