Đào tạo chuyên nghiệp từ doanh nghiệp hàng đầu.

Trong hơn một thế kỷ qua, Dale Carnegie đã vinh dự giúp đỡ các cá nhân cũng như doanh nghiệp nâng tầm kỹ năng lãnh đạo và gắn kết. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực phát triển cách tiếp cận và phương pháp ngày càng hiệu quả hơn, đồng thời giữ vững nguyên tắc cốt lõi đúng với tầm nhìn duy nhất: sự chuyển đổi thực sự bắt đầu từ nội tâm.

Tìm một khóa học Tìm một văn phòng

Chúng tôi cung cấp các hình thức đào tạo thuận tiện cho tất cả mọi người.

Chương trình đào tạo hiệu quả cần phá vỡ các rào cản chứ không tạo thêm khó khăn.

Nghiên cứu tình huống & Nguồn tài liệu

Tìm hiểu thêm về phương pháp của chúng tôi và những gì chúng tôi đã làm để giúp các doanh nghiệp và cá nhân khác.

Xem Nguồn