Dale Carnegie's Secrets of Success

Fördelar du får med det här häftet

Genom Dale Carnegie Trainings olika program har nästan 9 miljoner människor i hela världen inspirerats av hans tidlösa värderingar och strategier. Det här häftet ger dig viktiga tips hur du som ledare, genom att följa tipsen, blir den bästa versionen av dig själv.

Ladda ner whitepaper
Icon

Insikter du får

Principer från "Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning" visar hur du kan påverka andra att se din vision från din synvinkel. Du får 9 tekniker för att förbättra relationer och grundläggande metoder för att bli en skicklig ledare. Tips för att hantera kritik och stress hjälper dig att göra framsteg, hitta nya idéer och skapa starkare relationer.

Icon

Varför dessa insikter är viktiga

I över 100 år har Dale Carnegies principer, tekniker och kunskap hjälpt människor och företag över hela världen att förändra saker. Våra träningstekniker utvecklas ständigt, men kärnan i vår idé är densamma; verklig förändring börjar inifrån.

Icon

Hur du kan använda dina insikter

Dessa tidlösa principer hjälper dig att bli en bättre ledare och skapa hållbara relationer med personerna i din omgivning. Gör positiva förändringar tillsammans med den viktigaste resursen du har, dina medarbetare. Genom att påverka människor att se saker från din synvinkel och minskad stress, får du team att gå till handling och driva organisationens resultat.

Logo

Ladda ner eBook

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!