Vår unike tilnærming

En rik historie og en inovativ metode som er bevist å gi resultater, har gjort Dale Carnegie i stand til å utvikle mennesker og selskaper over hele verden.

Hva gjør at Dale Carnegie er annerledes?
Over 100 år med erfaring og kompetansebygging gjør Dale Carnegie til en leder i bransjen.

Prestasjonsendring Pathway

The Dale Carnegie experience engasjerer studerende fra deres første kontakt via oppfølging og støtte til å styrke nøkkelholdninger. Vår metodikk støtter utviklingen av kunnskaper og vaner som trenger å gjennomgå en betydelig opprustning. Vi tror at det emosjonelle er like viktig som det adferdsmessige. Det er grunnen til at vår Performance Change Pathway™ viser vår bevisste tilnærming til å skape opplæringsprogrammer som gir forbedret ytelse.

Virksomhet Elevens behov Inndata Ferdigresultat Virksomhet Elevens behov ÅRVÅKENHET ERFARINGER OPPRETTHOLDELSE Next Læringsmål Grupperelaterte sosiale forbindelser Sporingsresultater/ROI (Avkastning) Videoer Samarbeid med aktiv leder Sosiale forbindelser Epostvarsler 360 Tilbakemeldinger Egenvurderinger Sosiale forbindelser Behovsbetingede forsterkninger Praktiske øvinger Ytelsesforbedringssyklusen Unik metodikk Prinsipper for mellommenneskelige relasjoner Apper Videoer Gratis nedlasting Sosiale forbindelser Individuelle læringskart 360 Oppfølging Oppfølging med aktiv leder Carnegieskyen Direkte, Online

Dale Carnegie's Performance Change Pathway™ omfatter fem nøkkelkomponenter: Input, bevissthet, erfaring, opprettholdelse og resultat. Vi er klar over at disse komponentene er avgjørende for designet og leveringen av våre programmer. De skaper en kontinuerlig læringsbane for at deltakerne skal drive frem organisatoriske resultater.

Se på dette som din verktøykasse for forandring

Prosessen vår innebærer at vi finner din organisasjons behov, for så å lage en skreddersydd løsning ved bruk av Dale Carnegies metode. Vi følger en fem-stegs prosess, med fokus på menneskene i selskapet.

Process Steps Infographic Oval Process Steps Infographic Arc Intent Inquire Involve Innovate Impact Process Steps Infographic
 • Vi samarbeider om å sette mål
  Sammen med ledergruppen og andre nøkkelpersoner i selskapet, tydeliggjør vi hvilke resultater selskapet ønsker å oppnå i fremtiden.
 • Vi identifiserer behov
  Vi utreder hvor organisasjonen er i dag, hvor dere skal, og hvilke prosesser som skal iverksettes for å komme dit.
 • Vi involverer alle
  Vi benytter kartleggingsverktøy og involverer nøkkelpersoner for å forankre prosessen hos alle involverte.
 • Vi starter en postitiv forandring
  Vi utvikler praktiske metoder som bidrar til løfte kompetansen til medarbeiderne og resultatene til selskapet.
 • Vi skaper resultater
  Vi måler effekten basert på definerte resultatmål.

Sertifikater er et bevis på din oppnåelse

Tenk på Dale Carnegies sertifikater som et bevis på din bragd, som du kan benytte på din CV. Medarbeidere legger merke til de, og potensielle arbeidsgivere søker etter de.

Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Split Content Panel Icon

Få ditt sertifikat

Flere av Dale Carnegies programmer er ettertraktet hos selskaper og arbeidsgivere.

Inline Cta Icon

Våre metoder skaper skuksess

Utforsk våre case-studier som viser hvordan Dale Carnegie sin metode fungerer i praksis.

Se case-studier