အရည္အေသြးျပည့္ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္း

ေအာင္ျမင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဖာက္သည္မ်ားအေပၚ ရပ္တည္ေနရေသာ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစညး္မဆို ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမွာ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

အံ့ၾသေလာက္ေသာ ေဖာက္သည္သည္ သစၥာရွိ ေဖာက္သည္ျဖစ္သည္

The relationships developed through a single great customer service experience not only can help deliver a sale, it can create a loyal customer that ensures repeat sales for years to come. Plus, with the state of the social and digital age, one incredible customer experience can immediately translate to thousands more. That’s why proper customer service training can help deliver a long-term increase in sales and customer loyalty.

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕သားမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္

ေဖာက္သည္ အေတြ႕အျကံုသင္တန္းသည္ လူသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္နေေသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္မဆို အေရးပါ ပါသည္။ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေဖာက္သည္အၾကား ဆက္သြယ္မႈသာမက ေဖာက္သည္ အေရအတြက္မ်ားမ်ားရရွိိနိုင္မႈမျဖစ္နိုင္ေသာ ထိေရာက္ေသာ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ရွိေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္အေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ပိုမိုထားရွိ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္ လက္ရွိႏွင့္ ထပ္လာမည့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ စိတ္အတြင္းတြင္ အထင္ႀကီး ေလးစားမႈျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔အတူပင္ ဝန္ထမ္းအားလည္း ထို႔အတူခံစားမိမည္ျဖစ္သည္။

က်ြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ားမွ သင့္အားကူညီေပးႏိုင္သည္မ်ားမွာ-

ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးၿပီး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည္

သင္၏ ေရွ႕ပိုင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအနက္မွ သူရဲေကာင္းမ်ားကို ေမြးထုတ္လိုက္ပါ

ဆက္ဆံမွဳတိုင္းမွ ေဖာက္သည္မ်ားကို အံ့ၾသမႈကိုျဖစ္ေစပါမည္

ခ်ီးေႁမွာက္ႏိုင္သည့္ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ေပးသည္

သင့္အတြက္ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းကို ရွာလိုက္ပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင္တန္းမွ အဆင့္ျမင့္ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အပိုင္း သို႔မဟုတ္ သင္မျမႇင့္တင္လိုသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အေပၚမူတည္ထားသည့္ ကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မၿငိဳမၿငိဳျခင္းအထင္ႀကီးေလးစားမႈ၊ ေဖာက္သည္၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္ၾကားေပးမႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားမွတဆင့္ ေဖာက္သည္၏ သစၥာရွိမႈကို တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားအား သင္ယူႏိုင္ပါသည္။
Explore Services Training
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ယေန႔ပင္ အမည္စာရင္းသြင္းပါ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈပါ

သင္စိတ္ဝင္စားနိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား-

Team Conflict Resolution 349 ebook

အဖွဲ ့အစည်းတွင်း ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း နည်းဗျူဟာများ

အဖွဲ ့ဝင်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကြား ပြဿနာရှိပါက ခေါင်းဆောင်သည် ပြဿနာကို တိုက်ရိုက် လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းပေးရန် အသင့်ရှိပြီး ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းလဲရှိရမည်။ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း နည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးကို နားလည်သောအခါ သင်သည် တစ်ပါးသူ၏ရှထောင့်မှ ကြည့်မြင်တတ်လာပြီး သင့်အဖွဲ ့ဝင်များ အဖွဲ ့၏တိုးတက်မှုကို အကြီးအကျယ်မထိခိုက်ခင် စိန်ခေါ်မှုများသော အခြေအနေကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပါနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဖွဲ ့သားများကို ချိတ်ဆက်ညှိနိုင်းပေနိုင်ပါလိမ့်မည်။

ဆက္သြယ္ရန္

ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားေမးျမန္းရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏုိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိုင္ရည္မ်ား ႁမွင့္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Logo

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.